Tere tulemast! Добро пожаловать!
 Huvitavad artiklid
Home » Files » Huvitavad artiklid

Käeline tegevus
13.03.2016, 17:12

Lapse käeline tegevus on seotud vaimsete ja füüsiliste võimete arenguga - kõik see koos aitab maailmast paremini aru saada. Mustrilehtede joonistamisle loodud seosed erinevate ainete ja teemadega annavad lapsele uusi teadmisi, muljeid ja kogemusi, arendavad lapse sõnavara ja väljendusoskust, mälu ja tähelepanu, loovust ja ilumeelt. Need aitavad kaasa ka varemõpitud teadmiste ja oskuste süvendamisele ja kinnistamisele ning uute teadmiste omandamisele.

Mustritega kaunistamisel antakse esemetele esteetiline lisaväärtus, laps saab ise otsustada ja valida motiivid ja värvid.

Seosed

Matemaatika: leiab erinevate kujundite hulgast ringi, kolmnurga, ristküliku, ruudu ning kera ja kuubi, kirjeldab neid kujundeid.

Muusika: mustrite rütmid, kordused seostatakse üksteisega, tegevusteks muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline liikumine, mängud ja tantsud. Koolieelik väljendab ennast loovalt muusikalis-rütmilise liikumise kaudu.

Liikumine- tants ja rütmika mitmekesistatakse põhiliikumiste, koordinatsiooni, rühi, tasakaalu, liikumisvõime ja peenmotoorika (täpsus, näo- ja sõrmelihaste kontrollioskus) arendamist ja tagasiside andmist. Koolieelik kasutab harjutuste sooritamisel mõlemat kätt, täpsust nõudvas tegevuses kasutab domineerivat kätt.

Kodulugu-oma kandi mustrite tundmine, õuesõppe vaatlused meid ümbritsevate taimede, loomade ja esemete äratundmine mustrites.

Üheks lapse peenmotoorika ja puuteaistingute arendamise võimaluseks on mängud liivaga. Liivamängud on lihtsalt läbiviidavad, kuid samas emotsionaalsed ja last köitvad. Mida osavam ja liikuvam on lapse käsi, seda täiuslikum on tema närvisüsteem. Käelaba motoorika arendamine toetab lapsele eneseteenindamis- ja tööoskuste ning kunstilise tegevuse ja käsitöö vilumuste õpetamist, aitab säilitada tema füüsilist ja psüühilist tervist, soodustab tema isiksuse arengut.

Liiva pinnal on lapsel kergem oma vigu parandada kui paberil ja laps tunneb end seeläbi edukamana. Täiskasvanu roll on liivamängudeks vajalike tingimuste loomine nii toas kui õues ja lapsele liivaga tegutsemise võimaluste tutvustamine.

Category: Huvitavad artiklid | Added by: sandartou
Views: 1285 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
| Home | Sign Up | Log In
Otsi
Kategooriad
Huvitavad artiklid [12]
...
Statistics

All rights reserved © 2014-2019 Sand Art OÜ